سرعت و کیفیت ارائه خدمات را با ما احساس کنید !

در روزهای عادی، سفارش‌ طبق زمان بندی های زیر ارسال می‌شود :

نی نی بازار تمام سفارشاتی که در روزهای شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 15 ثبت میشوند را در همان روز و سفارشاتی که از ساعت 15 به بعد ثبت شوند را در روز کاری بعد، طبق زمان بندی زیر از طریق شبکه ارسال خود به شما تحویل میدهد:

سفارشاتی که تا ساعت 10 صبح هر روز ثبت شوند، در همان روز بین ساعت 11 تا 16 بعد از ظهر تحویل داده میشود.

و سفارشاتی که بعد از ساعت 10 صبح تا ساعت 15 ثبت شوند، در همان روز بین ساعت 16/30 تا 20 تحویل داده خواهد شد.

همچنین امکان تحویل سفارش در همه روزهای کاری هفته وجود دارد و سفارش‌‌‌‌های با ارزش بیش از یکصد هزار تومان در شهر تهران رایگان ارسال می‌شوند.

سفارشاتی که در روزهای تعطیل و جمعه ثبت میشوند ، در روز کاری بعد، از ساعت 11 تا 16 تحویل میشوند.