سرعت و کیفیت ارائه خدمات را با ما احساس کنید !

در روزهای عادی، سفارش‌ طبق زمان بندی های زیر ارسال می‌شود :

نی نی بازار تمامی سفارش هایی که تا قبل از ساعت 15 ثبت شوند، در همان روز و طبق بازه زمانی انتخابی شما ، از طریق شبکه ارسال خود به شما تحویل می دهد. در صورت پر شدن ظرفیت هر کدام از بازه های زمانی، آن گزینه حذف خواهد شد.

همچنین امکان تحویل سفارش در همه روزهای کاری هفته وجود دارد و سفارش‌‌‌‌های با ارزش بیش از یکصد هزار تومان در شهر تهران رایگان ارسال می‌شوند.

سفارشاتی که در روزهای تعطیل و جمعه ثبت میشوند ، در روز کاری بعد، از ساعت 11 تا 16 تحویل میشوند.

 

عزیزان توجه داشته باشید که این زمانبندی برای روز های عادی بوده و ممکن است در روز های جشنواره به علت حجم بسیار بالای سفارشات، تغییر در زمانبندی حاصل شود.